EUROPOS MUZIEJŲ NAKTIES RENGINYS

VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS MEMORIALINIAME BUTE-MUZIEJUJE (TAURO G. 10-1, VILNIUS)

2022 M. GEGUŽĖS 14 D., ŠEŠTADIENĮ, NUO 18.30 IKI 22 VAL.

KINO REŽISIERIAUS OLEKSANDRO DIRDOVSKIO (KYJIVAS) KŪRYBOS VAKARAS. TRUMPAMETRAŽIAI FILMAI IR VAIZDŲ APSUPTYS

Tarp 1917-ųjų revoliucijos, XX a. Pilietinio karo ir šių dienų karo Ukrajinoje yra akivaizdžių paralelių. Milijonai Ukrajinos migrantų prarado savo namus, neteko savo miestų, sustabdytas valstybės gyvenimas. Todėl šiedu ontologiniai įvaizdžiai – NAMAS ir MIESTAS – tapatinasi su KNYGA ir GYVENIMU – kaip universalūs Kultūros ir Dieviško gyvenimo sąrangos simboliai.

Įdomu, kad ir mūsų rašytojas VINCAS KRĖVĖ (1882–1954), ir Ukrajinos rašytojas MYCHAJLO BULHAKOVAS (1891–1940), nežiūrint 9-erių metų amžiaus skirtumo, 1904–1913 m. studijavo tame pačiame Kyjivo universitete.

„Mychajlo Bulhakovo namas Kyjive ir Vinco Krėvės namai Vilniuje – tokios dvasinio gyvenimo gelbėjimosi Arkos pasaulio chaoso apsuptyje, kuriose buvo parašytos nedegios Knygos. Šie namai, net ir dabar, kai jau yra virtę namais-muziejais, tebespinduliuoja Išsigelbėjimo Viltimi, – sako Ukrajinos režisierius Oleksandras Dirdovskis. Ypač šiandien, kai milijonai mano kraštiečių persikėlė į naujus Miestus, į naujus Išsigelbėjimo Namus… Apie tai byloja mano filmų ciklo „Palaimingų salų gyventojai“ žmonės, kur sužeistos sielos ieško Ramybės, ir… atgyja.“

2022 m. gegužės 14 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus bute-muziejuje jūsų laukia įdomus susitikimas su lietuviškų šaknų turinčiu Ukrajinos kino režisieriumi OLEKSANDRU DIRDOVSKIU ir išskirtinė galimybė pamatyti net septynis jo sukurtus trumpametražius filmus:

ALLUSION („Užuomina“, apie Vilių Orvidą ir Čiurlionį, komp. Mindaugas Urbaitis, 20 min, 2007)

PALAIMINGOS SALOS (7 min)

FEDIRAS TRIPULJA (10 min)

TARPUKALNĖS (6:10 min)

ARS. ARMA. REQUIEM („Menas. Ginklas. Atilsis“, 6:30 min)

POSTLUDIUM (8:30 min)

KONOTACIJA (6:50 min)

OLEKSANDRAS DIRDOVSKIS (g. 1956) – Ukrajinos kūrybinio avangardinio kino režisierius iš Kyjivo, sukūręs užuominų filmą „VILIUS-GABRIELIUS. VII sąsiuvinis“ (1992) – apie mūsų akmenorių, pranciškonų vienuolį, skulptorių, gelbėjusį Žemaitijos laukų akmenis nuo melioratorių naikinimo, Vilių Orvidą. Filmas 1995 m. Prancūzijos kino festivalyje Burže mieste buvo apdovanotas Bronzos medaliu už avangardą, netikėtų priemonių kino mene naudojimą.

2005–2007 m. Čiurlionio namų vadovo a. a. Stanislovo Urbono kvietimu Oleksandras Lietuvoje sukūrė filmą „ALLUSION“ („Užuomina“) apie Vilių Orvidą ir Čiurlionį, kuris taip pat buvo apdovanotas tarptautiniame kino festivalyje Ukrajinoje.

2019 m. Oleksandras filmavosi, Lietuvoje dar nerodytame, bet viename ryškiausių vaizduotės (vadinamųjų „fantastiniais“) filmų vaikams – „TIK STEBUKLAS“ (2019), sklidiname Berniuko tikėjimo, kad tik Stebuklas gali išgelbėti sunkiai sergantį Tėvą, kurį vaidino Ukrajinos kultūros ministras ir vienas iš Orumo revoliucijos, Maidano scenos, vadovų aktorius Jevhenas Nyščukas, o Oleksandras – Šv. Mikalojų, t. y. Kalėdų senelį.

Užeiti pasižiūrėti trumpametražių režisieriaus Oleksandro Dirdovskio filmų bei panirti šio iškilaus kūrėjo vaizdų vandenysna galėsite 2022 m. gegužės 14 d., šeštadienį, nuo 18.30 iki 22 val. Lankymasis Vinco Krėvės-Mickevičiaus bute-muziejuje nemokamas. Galima migruoti pasirinktinai ir po kitus „Muziejų nakties“ renginius Vilniuje.

Teksto autorius JUOZAS VALIUŠAITIS

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius