JUBILIEJINIŲ VINCO KRĖVĖS METŲ IŠŠŪKIS LIETUVOS MOKYKLŲ MOKSLEIVIAMS

EKSLIBRISAS (lot. ex libris – iš knygų), knygos turėtojo nuosavybės ženklas – mažas popieriaus lapelis, klijuojamas vidinėje knygos viršelio pusėje arba priešlapyje; smulkiosios grafikos kūrinys. Sudaro knygos savininko asmenvardis ir papildanti meninė kompozicija (heraldinė, ornamentinė, šriftinė, vaizduojamoji, abstrakti ar pan.). XX a. 2-oje pusėje ekslibrisai iš dalies prarado taikomąją paskirtį, ir kaip unikalūs mažosios grafikos kūriniai, buvo pradėti gaminti parodoms bei svarbioms sukaktims pažymėti.

2022-ieji – jubiliejiniai VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS metai. Rudenį minėsime 140-ąsias lietuvių literatūros klasiko gimimo metines. Šia proga kviečiame Lietuvos moksleivius sukurti ekslibrisą šios iškilios asmenybės atminimui.

Nerastume mūsų dvidešimtajame amžiuje kitos tokios asmenybės, apie kurią sustoję galėtų įdomiai šnekėtis visokių profesijų žmonės: literatai ir tautosakininkai, istorikai ir politikai, pedagogai ir teatro mylėtojai, profesoriai ir paprasti sodiečiai. Ne tik kalbėtis, bet ir ginčytis. […] Mes turime gerai įsiklausyti į jo žodį, kad galėtume pakelti akis nuo žemės, pamatyti praeities prasmę ir ateities perspektyvą. Mes turėtume gerai pažinti jo sudėtingą gyvenimą ir darbus, kad galėtume daryti teisingas išvadas, atitinkančias šio neeilinio žmogaus užmojus ir talentą.

Zalatorius Albertas, Vincas Krėvė. Nebaigta monografija, sudarytoja Jūratė Sprindytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 516–517.

KONKURSO NUOSTATAI

RENGĖJAS

Knygos ženklo konkursą „Ex libris. Vincui Krėvei – 140. Kaip žydėjimas liepų…“ rengia Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-1, Vilnius). Konkurso trukmė – nuo 2022 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d., laureatų paskelbimas – birželio mėnesį. Informacija teikiama el. paštu kreve.vilnius@gmail.com ir tel. (8 5) 262 01 48.

TIKSLAI

Įprasminti jubiliejinius Vinco Krėvės-Mickevičiaus metus – 140-ąsias lietuvių literatūros klasiko gimimo metines.

Puoselėti knygos ženklo meną, pakviečiant Lietuvos moksleivius sukurti originalių mažosios grafikos kūrinių.

Skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą, pasiūlant temą integruotai lietuvių kalbos ir dailės pamokai skirtingų amžiaus grupių moksleiviams.

DALYVIŲ GRUPĖS

1–4 klasių mokiniai

5–8 klasių mokiniai

9–12 klasių mokiniai

SĄLYGOS

  • BŪTINASIS ĮRAŠAS KŪRINIUOSE (pasirinktinai)

EX LIBRIS. VINCUI KRĖVEI – 140

EX LIBRIS. VINCAS KRĖVĖ 1882–1954

  • LITERATŪRINĖS IDĖJOS MENINEI KOMPOZICIJAI

Apsakymai „ANTANUKO RYTAS“, „SKERDŽIUS“ (iš knygos „Šiaudinėj pastogėj“)

Padavimai „MILŽINKAPIS“, „DAINA APIE ARĄ“ (iš knygos „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“)

Drama „SKIRGAILA“

  • ATLIKIMO TECHNIKA

Tradicinės technikos (pieštukai, tušas, guašas ir kt.)

Kompiuterinė grafika

  • LAPO DYDIS

Knygos ženklas įkomponuotas į A5 formato lapą

Knygos ženklas įkomponuotas į A4 formato lapą

  • AUTORYSTĖ

Knygos ženklas negali būti anksčiau skelbtas ar siųstas į kitus konkursus

Ekslibrise negali būti panaudoti kitų autorių autoriniai kūriniai

DALYVIŲ REGISTRACIJA

  • SPUSTELKITE ANT NUORODOS IR UŽPILDYKITE

Elektroninė dalyvio anketos forma – https://forms.gle/GbctYLxhLkGq5iMC8

Popierinė dalyvio anketos forma – EX LIBRIS. DALYVIO ANKETA

PATEIKIMAS

DARBUS KONKURSUI PRAŠOM PATEIKTI IKI 2022 M. GEGUŽĖS 1 D.

  • ORIGINALĄ SIŲSTI ADRESU:

Konkursui „Ex libris. Vincui Krėvei – 140“

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius, LT-01114.

  • KOPIJĄ (jei dalyvis turi sąlygas kokybiškai nuskenuoti ar nufotografuoti) ĮKELTI Į

Dalyvio anketos elektroninę formą –https://forms.gle/GbctYLxhLkGq5iMC8

Arba atsiųsti el. paštu – kreve.vilnius@gmail.com

VERTINIMO KRITERIJAI

Temos suvokimas ir atskleidimas

Kompozicijos savitumas ir grafinė išraiška

Būtinojo įrašo meninis įkomponavimas

APDOVANOJIMAI

Padėkos ir staigmenos jauniesiems ekslibrisų kūrėjams bei jų mokytojams

Ekslibrisų kolekcijos pristatymas

DALYVAUK KONKURSE IR NUSTEBINK KRĖVĘ!

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai