ESĖ KONKURSO NUOSTATAI

TIKSLAI

🍃 Skatinti domėtis lietuvių literatūros klasika ir ieškoti joje savo tapatybės šaknų.

🍃 Suaktualinti Vinco Krėvės kūrybą, iškeliant senosios baltų (gamtiškosios) pasaulėjautos atšvaitus ir darnaus sugyvenimo su aplinka gyvensenos modelius.

🍃 Ugdyti moksleivių bei suaugusiųjų kūrybinį ir kritinį mąstymą, didinti kultūrinį ir ekologinį sąmoningumą.

DALYVIAI

Esė konkursas skirtas lietuvių literatūros ir gamtos mylėtojams – jaunimui ir suaugusiems, gyvenantiems Lietuvoje ir užsienyje. Konkurso dalyvių amžiaus grupės ir pogrupiai:

🍃 Jaunimas (iki 18 metų): 5–8 kl. ir 9–12 klasių moksleiviai.

🍃 Suaugusieji (nuo 18 metų): nuo studento iki senjoro.

LAIKAS IR VIETA

Jūsų sukurtų esė lauksime nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d.

Konkurso dalyvių REGISTRACIJA vyksta užpildant dalyvio anketos elektroninę (https://docs.google.com/forms/d/10a2sBuxggmt23sOIpCNc9cRpx5hAlDFvdoutUcORzME/edit) arba popierinę formą (DALYVIO ANKETA_ESE KONKURSUI).

Pasirinkite vieną iš toliau išvardintų pateikimo būdų:

🍃 įkelkite esė į dalyvio anketos elektroninę formą https://docs.google.com/forms/d/10a2sBuxggmt23sOIpCNc9cRpx5hAlDFvdoutUcORzME/edit

🍃 atsiųskite el. paštukreve.vilnius@gmail.com

🍃 atsiųskite adresu – Esė konkursui, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, Tauro g. 10-1, Vilnius, LT-01114.

SĄLYGOS

🍃 Esė objektas – Vinco Krėvės apsakymas „Skerdžius“. Perskaitykite šį apsakymą arba paklausykite jo garso įrašą:

Suskaitmenintas apsakymas http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LG00/Vincas_Kr%C4%97v%C4%97._Skerd%C5%BEius.LG3000.pdf

Apsakymo garso įrašas https://www.youtube.com/watch?v=VS_K-HN3oJk

🍃🍃 Iš toliau pateiktų citatų išsirinkite vieną ir esė rašinyje ją kūrybiškai išplėtokite.

„NE SODINTI GIRIOS REIKIA, BET MYLĖTI…“

„BE MIŠKO NIEKUR NĖRA GERO, KAD NET IR AMERIKA TEN BEBŪTŲ.“

„MANO LIEPA, KAS MAN UŽGINS? NORIU – KERTU, NORIU – NE.“

🍃🍃🍃 Remdamiesi apsakymu ir savo asmenine patirtimi, sukurkite atsakingo elgesio „ekovakciną“ XXI a. gamtosaugos problemoms spręsti. Pamąstykite, su kokiais ekologiniais iššūkiais susiduria šiuolaikinis žmogus? Įvardinkite juos ir pasiūlykite galimus sprendimo būdus, kad padėtis gerėtų ir ekologinė krizė mažėtų, kad kartu su skerdžiumi Lapinu visi galėtume ištarti: „Vai, gražu, gera ir linksma Dievo pasauly, o dar girioje!..“

🍃🍃🍃🍃 Esė rašinio apimtis – 1 lapas (A4 formato) teksto, kuris gali būti atspausdintas kompiuteriu arba parašytas ranka. Spausdinant kompiuteriu, naudojamas „Times New Roman“ 12 dydžio šriftas. Ranka parašytas darbas, prieš siunčiant jį elektroniniu paštu, turi būti nufotografuotas arba nuskenuotas. Esė tekstas negali būti anksčiau skelbtas ar siųstas į kitus konkursus.

VERTINIMAS

Vertinimo komisija, vertindama esė konkursui pateiktus darbus, atsižvelgs į dalyvių amžiaus grupes ir šiuos kriterijus: konkurso sąlygų išpildymą, minčių išdėstymą ir teksto sukomponavimą, kūrybišką temos atskleidimą ir kalbos gramatinį taisyklingumą. Esė konkurso laureatai bus paskelbti birželio mėnesį. 🍃🍃🍃

APDOVANOJIMAI

Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkomis, o laureatai – specialiais muziejaus įsteigtais prizais. Birželio mėnesį numatytas konkurso pabaigtuvių renginys – esė skaitymų popietė. 🍃🍃🍃

RENGĖJAS

Esė konkursą „KOL LIEPA ŽALIUOS, TOL LAPINAS GYVUOS!“ rengia Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-1, Vilnius).

🍃 Informacija teikiama el. paštu kreve.vilnius@gmail.com ir tel. (8 5) 262 01 48 arba 8 664 659 68.

🍃 Naujienos skelbiamos muziejaus „Facebooko“ paskyroje https://www.facebook.com/krevesmuziejusvilnius ir interneto svetainėje https://krevesmuziejus.lt/konkursai/

KŪRYBINGO PAVASARIO SU GRAINIO LIEPA IR SKERDŽIUMI LAPINU!

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai