Iškilusis dzūkas Krėvė yra pasakęs: „Esame didvyriška tauta ir savo siela galingi. Aš tik šitai turėjau galvoje, kurdamas „Dainavos šalies padavimus“, „Šarūną“, „Skirgailą“ ir kitus. Man buvo tik ši viena idėja… Visuomet mano tikslas buvo – dirbti Lietuvai ir dėl Lietuvos“. Krėvės kūrybos įkvėpti, Lietuvos moksleiviai kartu sukūrė dvasios milžinų galeriją.

Dėkojame mokytojams ir moksleiviams, aktyviai dalyvavusiems konkurse. Sulaukėme gausybės piešinių su skirtingomis Vinco Krėvės kūriniuose vaizduojamų personažų interpretacijomis. Konkurso pabaigtuvių renginyje visiems dalyviams įteikėme padėkos raštus, o kūrybiškiausius ir kruopščiausius piešinių autorius apdovanojome prizais. Renginio metu dalyviai klausėsi aktorės Dalios Michelevičiūtės skaitomų Vinco Krėvės apsakymų ir padavimų, kuriuos papildė Žemynos Trinkūnaitės kanklių muzikos fragmentai.

Parodos lankymas nemokamas.

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius