2018 m. lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 18 val. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje įvyks kūrybos vakaras „Pas dangaus vartus… Poezija prozoje!“

Tai vienas iš ciklo „Atkurtos Lietuvos (1918–1940) kultūros ženklai“ renginių, skirtas Vinco Krėvės 136-osioms gimimo metinėms paminėti. Įkvėptas iškilaus dzūko – Vinco Krėvės – poetinės prozos kūrinių, maestro Rimantas Vaitkevičius padovanos vakaro svečiams literatūrinę muzikinę kompoziciją, supintą iš tekstų ir gyvenimo kontekstų, atskleisiančių Rašytojo pasaulėjautos ir pasaulėžiūros kontūrus. Programoje taip pat skambės Krėvės amžininko – kompozitoriaus Juozo Naujalio – muzika. „Teatras turi siekti ne horizontalės, bet vertikalės, t.y. vesti žmogaus mintį gelmėn ir tuo pat metu aukštyn“, – teigia maestro.

Rimantas Vaitkevičius – režisierius, aktorius, sceninio meistriškumo mokytojas, save atidavęs Kauno muzikiniam teatrui, Vilniaus konservatorijos studentams ir Baleto mokyklos auklėtiniams, tebesidalija savo išskirtinio talento vaisiais su visais žiūrovais iš širdies į širdį. Ateikite ir patys pamatykite!

Renginys nemokamas.

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius