2022 m. liepos 14–17 d. Subartonyse (Varėnos raj.), Vinco Krėvės-Mickevičiaus gimtinėje, įvyko trečiasis Dzūkų kultūros festivalis „ČIULBA ULBA“. Šio festivalio sumanytojai ir rengėjai yra etnokultūros puoselėtojai Eglė ir Rokas Kašėtos. Pirmasis festivalis įvyko 2020 m. ir buvo skirtas Dzūkijos legendai PETRUI ZALANSKUI (1900–1980) iš Mardasavo, antrasis (2021 m.) – knygnešiui, tautosakos rinkėjui ir pateikėjui JUOZUI AVERKAI (1911–1998) iš Marcinkonių, trečiasis (2022 m.) – lietuvių literatūros klasikui VINCUI KRĖVEI-MICKEVIČIUI (1882–1954), prieš 140 metų gimusiam Subartonių kaime.

Trečiojo Dzūkų kultūros festivalio tema apibūdina žymiausią subartoniškį – didelio talento ir plataus akiračio Vinco Krėvės-Mickevičiaus asmenybę – „PĖDOS SAVON ŽEMĖN, O AKYS PLACIAI SVIETŲ REGI“. Pasak festivalio rengėjų: „Mumiem šiciej žodziai yra apė mūs bendruomenės žmogų – tokį, katram interasna visa pažįc, katris cekavas, katris atdaro šyrdzį visam placiam jį supanciam svietu, ale neužmiršta savo krašto, savo žemełės ir neša išdzidziai tų savo kilmį, gerbia ir myli tos vietos paprocius, kultūrų, žmonis ir gamtų.“

1882 m. spalio 19 d. šiame name gimė Vincas Krėvė-Mickevičius – lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, dramaturgas, profesorius, politinis veikėjas. Gimtinėje paskutinį kartą rašytojas lankėsi apie 1940 m. Mirė 1954 m. liepos 7 d. Pensilvanijoje, JAV. 1966 m. šiame name buvo įkurtas VINCO KRĖVĖS MEMORIALINIS MUZIEJUS. 1992 m. spalio 10 d. iš Amerikos į Subartonių kaimo kapinaites buvo parvežti ir perlaidoti rašytojo ir jo žmonos Onos Rebekos palaikai. Kapą puošia tautodailininko Ipolito Užkurnio sukurta skulptūra „Dainavos šalies dainius“. Nuo 2000 m. muziejaus steigėjas yra Varėnos rajono savivaldybė. Nuo 2017 m. veikia kaip Merkinės krašto muziejaus struktūrinis padalinys.

Trečiojo Dzūkų kultūros festivalio „ČIULBA ULBA“ programa buvo labai plati ir įvairi: žygiai ir ekskursijos, žaidimai ir amatų dirbtuvės, parodos ir paskaitos, pasidainavimai ir šokių vakaronės, vaidinimai ir filmų peržiūros. Meninį filmą „DAIVŲ KELIAIS“, sukurtą pagal Vinco Krėvės apysaką „Pratjekabuda: šventųjų Gango vilnių pasaka“ (1913) pristatė šio festivalio svečiai – literatūrologas REGIMANTAS TAMOŠAITIS, filmo režisierius GEDIMINAS SEDEREVIČIUS ir filmo prodiuseris VLADAS TURČINAVIČIUS.

Nuotraukų autoriai: Algimantas Aleksandravičius, Gedvilė Baniulienė, Augustas Černiauskas, Mindaugas Černiauskas, Nikolaj Platov, Aldona Ruseckaitė, Rytis Šeškaitis, Stasys Šmigelskas, Rima Ver.

Dėkojame Dzūkų kultūros festivalio „ČIULBA ULBA“ rengėjams ir savanoriams, kuriems ne tik Dzūkijos kultūros praeitis, bet ir ateitis rūpi!

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai