KRĖVĖ IR VILNIUS

Vilnius buvo mėgstamiausias Krėvės miestas. Jo istoriją, architektūrą, kultūrą Krėvė puikiai išmanė. Su šiuo miestu jį siejo visokeriopi ryšiai: čia žengti pirmieji savarankiški žingsniai, čia patirti skaudūs išgyvenimai, padaryti ryžtingi sprendimai; čia nuolat sustodavo grįžęs atostogų iš Kijevo ar Baku; čia gyveno jo draugai, su kuriais susirašinėjo; čia išspausdinta daugelis jo ankstyvųjų kūrinių; pagaliau čia susituokta… „Dėl manęs nėra Lietuvos be Vilniaus, ten mano tėviškė, ten mane širdis traukia“, – rašė Krėvė. Vilnius nuo seno traukė jį garbinga istorine praeitimi, vienu iš seniausių Europoje universitetų.

Zalatorius Albertas, Vincas Krėvė. Nebaigta monografija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 279.

KRĖVĖS NAMAI VILNIUJE

1997 m. spalį, minint 115-ąsias lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) gimimo metines, duris lankytojams atvėrė jo vardo atminimo muziejus Vilniuje, įkurtas Tauro gatvės 10-tu numeriu pažymėtame name, pirmo aukšto 1-ame bute. Keturių aukštų daugiabutis gyvenamasis pastatas Tauro kalno papėdėje, pastatytas XX a. 4-ajame dešimtmetyje, pasirinktas neatsitiktinai. Šis istorinis namas dar vadinamas Vilniaus universiteto profesorių namu, nes 1940-aisiais, perkėlus Humanitarinių mokslų fakultetą iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto į Vilniaus universitetą, šis pastatas buvo perduotas Vilniaus universiteto akademinei bendruomenei. Būtent tada, prieš prasidedant naujam studijų semestrui, į pirmą butą pirmame namo aukšte įsikėlė iš Kauno į Vilnių atvykęs profesorius Vincas Krėvė-Mickevičius su šeima ir gyveno šiame bute iki 1944 m. emigracijos.

Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir padvelkus Laisvės vėjui, Vilniaus miesto tarybos sprendimu 1992 m. buvo pradėti naujakurystės darbai buvusiame Krėvės bute. Prireikė penkerių metų ir daugybės žmonių atsidavimo, kol buvo atkurta autentiška buto aplinka, kol į senąsias vietas sugrįžo profesoriaus šeimos baldai, turtinga biblioteka, rankraštinis ir dokumentinis palikimas, asmeniniai daiktai. Naujasis kultūros židinys įsižiebė ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus šių metų rudenį, t. y. 2020 m. spalį, jau minės 23-iąją savo kūrybinės ir kultūrinės veiklos sukaktį.

2010–2020 M. RETROSPEKTYVA

Šioje virtualioje parodoje retrospektyviai apžvelgiamas antrasis Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus kūrybinės ir kultūrinės veiklos dešimtmetis, apimantis 2010–2020 m. laikotarpį ir pristatantis nueitą muziejaus kelią bei bendrakeleivius.

Šios parodos 132 eksponatai (plakatai, leidinių viršeliai ir įvairios kitos nuotraukos) suskirstyti į šešias temines grupes:
I. Sveiki atvykę į Vinco Krėvės butą-muziejų Vilniuje! // 15 vnt.
II. Vinco Krėvės kūrybos sklaida Lietuvoje ir užsienyje: leidiniai, projektai, konkursai // 15 vnt.
III. Autorinės ir teminės parodos // 27 vnt.
IV. Tarptautiniai ir respublikiniai renginiai // 21 vnt.
V. Kūrybos popietės ir vakarai: sukaktys ir susitikimai // 24 vnt.
VI. Istorinė atmintis: aktualijos ir asmenybės // 30 vnt.

Dėkojame visiems Krėvės namų židinio kurstytojams, parodų ir renginių bendraautoriams, taip pat Muziejaus lankytojams ir kviečiame prisiminti kartu praleistas popietes bei vakarus kamerinėje Muziejaus aplinkoje – Vinco Krėvės namų svetainėje, Tauro g. 10-1. Džiugių akimirkų vartant Muziejaus kūrybinės ir kultūrinės veiklos metraštį!

Peržvelgus renginių plakatų parodą, kviečiame išsakyti pageidavimus ir pasiūlymus buvusiems ir būsimiems V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus renginiams. Galbūt pageidautumėte Jūsų nematytų ar patikusių renginių pakartojimo? O gal turite naujų idėjų? Labai lauksime Jūsų komentarų. Norėdami pasidalinti komentaru, spauskite nuorodą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7pdqYS2lfoB4B9ei2jdiNp1LzxpOibxH6wnXXzDfL624TYg/viewform

I. SVEIKI ATVYKĘ Į VINCO KRĖVĖS BUTĄ-MUZIEJŲ VILNIUJE!

II. VINCO KRĖVĖS KŪRYBOS SKLAIDA LIETUVOJE IR UŽSIENYJE: LEIDINIAI, PROJEKTAI, KONKURSAI

III. AUTORINĖS IR TEMINĖS PARODOS

IV. TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI RENGINIAI

EUROPOS MUZIEJŲ NAKTIS – Tarptautinės muziejų dienos proga Europos muziejuose vykstanti akcija, rengiama nuo 2005 m.

KULTŪROS NAKTIS – tradicinis vienos nakties kultūros ir meno festivalis didžiosiose Europos sostinėse, rengiamas nuo 2007 m.

LIETUVOS MUZIEJŲ KELIAS – bendras Lietuvos muziejų projektas, vykstantis kasmet nuo 2012 m.

V. KŪRYBOS POPIETĖS IR VAKARAI: SUKAKTYS IR SUSITIKIMAI

LIETUVIŲ KALBOS DIENOS – kasmet nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Lietuvoje ir užsienyje vykstantys renginiai, skirti lietuvių kalbos sklaidai ir jos autoritetui didinti, taip pat lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms, dvasios šviesą ir viltį skleidusioms asmenybėms pristatyti. Rengiamos nuo 2016 m.

VI. ISTORINĖ ATMINTIS: AKTUALIJOS IR ASMENYBĖS

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius