Praėjus daugiau nei šimtui metų nuo pirmojo Vinco Krėvės „Dainavos šalies senų žmonių padavimų“ leidimo (1913 m.), 2018 m. R. Paknio leidyklos iniciatyva pasirodė naujas leidimas!

Vincas Krėvė „Dainavos šalies senų žmonių padavimuose“ sukūrė gyvą, legendinės mūsų tautos praeities vaizdą. Didingoms, karžygiškoms istorijoms papasakoti rašytojas pasitelkė neišsemiamus kalbos lobius, savitą teksto struktūrą ir sukūrė tiek idėjomis, tiek kalbos raiška išskirtinį klasikos veikalą.

Žymaus grafiko Algirdo Steponavičiaus iliustracijos, kurios 1973 m. buvo panaudotos rusų kalba išleistuose „Dainavos šalies senų žmonių padavimuose“, 2018 m. pirmą kartą papuošė lietuvišką leidimą.

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius