DAILININKAS SCENOGRAFAS JONAS SURKEVIČIUS. Nuotraukos autorius – Adauktas Marcinkevičius, 1959.

Garbanotas, besišypsantis, atrodo, lėtai einantis… Ne einantis, greičiau čiuožiantis ar spyruokliuojantis, ranka kišenėje, kalbantis tyliai, vis pagalvodamas, lūpų kampelyje kažką užslėpdamas…

Jo mokytojais buvo Juozas Zikaras, Vladimiras Dubeneckis, Petras Kalpokas, Mstislavas Dobužinskis, Kauno meno mokykloje mokėsi vadovaujamas Stasio Ušinsko. 1937 m. šią mokyklą baigė įgydamas dailininko, teatro dailininko dekoratoriaus specialybę. 1940-aisiais, besikuriant periferiniams Lietuvos teatrams, paskiriamas į Šiaulius. Pokariu atsidūrė Panevėžyje.

1949-aisiais persikėlė į Vilnių. Per tris dešimtmečius, kūrybiškai bendradarbiaudamas su Kazimiera Kymantaite, Romualdu Juknevičium, Juozu Rudzinsku, Vytautu Čibiru ir kitais režisieriais, Valstybiniame akademiniame dramos teatre parengė gyvenimui apie šešiasdešimt spektaklių. Artimiausia Jonui Surkevičiui buvo nacionalinė dramaturgija. Jis jautė ir gebėjo subtiliai perteikti lietuviškojo peizažo romantiką, buitį, sceninio kostiumo charakteristikas.

Dailininkas valandų valandas galėdavo stovėti prie molberto, kol baltame popieriaus lape išryškėdavo sceniniai peizažai, dvarai, rūmų menės, miestų griaučiai ir kaimo bakūžės; laukti, kol miško sceninis peizažas taps paslaptingas, o tapomas aktoriaus portretas ims skleisti pozuojančiojo aurą.

Mintys iš Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės straipsnio „Dailininką Joną Surkevičių prisimenant“ („7 meno dienos“, 2006-02-17, Nr. 696).

JONO SURKEVIČIAUS SCENOGRAFIJOS ESKIZAI VINCO KRĖVĖS DRAMAI „SKIRGAILA“

LIETUVOS VALSTYBINIAME AKADEMINIAME DRAMOS TEATRE, 1966

REŽISIERIUS – JUOZAS RUDZINSKAS. DAILININKAS – JONAS SURKEVIČIUS

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, bendradarbiaudamas su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi, pristato virtualią parodą, skirtą dailininko scenografo Jono Surkevičiaus 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje eksponuojami teatro dailininko ir dekoratoriaus Jono Surkevičiaus sukurti scenografijos eskizai Vinco Krėvės dramos „Skirgaila“ pastatymui Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre (rež. Juozas Rudzinskas, 1966). Rengiant šią parodą, naudotasi Jono Surkevičiaus kolekcija, saugoma Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkiniuose. Eksponatų skaitmeninės kopijos darytos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje.

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius