Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, bendradarbiaudamas su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi, pristato virtualią parodą, skirtą dailininko scenografo Jono Surkevičiaus 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodoje eksponuojami teatro dailininko ir dekoratoriaus Jono Surkevičiaus sukurti scenografijos eskizai Vinco Krėvės dramos „Skirgaila“ pastatymui Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre (rež. Juozas Rudzinskas, 1966). Rengiant šią parodą, naudotasi Jono Surkevičiaus kolekcija, saugoma Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkiniuose. Eksponatų skaitmeninės kopijos darytos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje.

Virtualios parodos nuoroda: https://krevesmuziejus.lt/vinco-kreves-skirgaila-teatre-scenografijos-eskizai-jonui-surkeviciui-1911-1990-atminti/

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius