Fotodailininko Juozo Valiušaičio parengtoje parodoje „Vydėtojas Vilhelmas Storostas“ – net 30 skirtingų fotografijų iš lietuvių kultūros šviesuolio Vydūno gyvenimo. Fotografijos atkurtos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fondų bei asmeninių V. Valiušaičio ir dr. Vaclovo Bagdonavičiaus kolekcijų. Tarp eksponuojamų darbų galėsite išvysti ir kelis menininkų kūrinius, skirtus iškiliai Vydūno asmenybei atminti.
Paroda muziejuje atvira antradieniais-šeštadieniais 10-17 val. ir veiks iki 2019 m. kovo 15 d.

Užsukite! Lankymas nemokamas.

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius