Vienas kitas iš anksčiau rašiusiųjų Krėvės biografiją nurodo neteisingas priežastis, privertusias Krėvę pakeisti privatdocento darbą Kijevo universitete į Baku gimnazijos mokytojo vietą. Anų biografų tvirtinimu, tolimesnis darbas Kijevo universitete buvo įmanomas tik su sąlyga, jei Krėvė pereis iš katalikų į stačiatikius ar liuteronus. Šią sąlygą esą jam iškėlęs mokslo apygardos globėjas Zilovas.

Tuo klausimu man kalbantis su Krėve, jis tą tvirtinimą griežtai atmetė. O tą reikalą jis man paaiškino taip: ,,a) Švietimo ministerijos išleistas aplinkraštis, draudžiąs privatdocentams dalyvauti fakulteto tarybos posėdžiuose; b) žymiai didesnis atlyginimas, dirbant Kaukaze… Tenai pradėjęs darbą iš pirmos dienos gavau penkmetį, butpinigius ir kitus priedus. Tenai mano alga buvo didesnė už bet kurio Rusijos universiteto profesoriaus algą. Kitą penkmetį gavau ryšium su Romanovų giminės 300 metų sukakčia. Prie to dar prisidėjo pajamos už duodamas pamokas kitų gimnazijų mokiniams. Taip kad per mėnesį man susirinkdavo apie 700 rublių. Jau bene 1915 m. turėjau santaupų banke apie 14 000 rublių. Buvau nusistatęs, užsitarnavęs pensiją, grįžti į Vilnių, nusipirkti namelį ir, čia apsigyvenęs visam laikui, dirbti pagal savo sugebėjimus. Iš savo algos 75 rublius kas mėnuo siųsdavau tėvui.“

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius