Leidiniai

Vincas Krėvė „Pratjekabuda“

„Krėvės gyvenimas Azerbaidžano sostinėje Baku sąlygojo tai, kad jis 20 a. pirmoje pusėje tapo žymiausiu orientalistu lietuvių literatūroje, o jo apysaka „Pratjekabuda”, išspausdinta 1913 m. Vilniuje, bylojant Mykolo Vaitkaus žodžiais – „galėjo tilpti geriausiame...

Vincas Krėvė „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“

Praėjus daugiau nei šimtui metų nuo pirmojo Vinco Krėvės „Dainavos šalies senų žmonių padavimų“ leidimo (1913 m.), 2018 m. R. Paknio leidyklos iniciatyva pasirodė naujas leidimas!Vincas Krėvė „Dainavos šalies senų žmonių padavimuose“ sukūrė gyvą, legendinės mūsų...

Vincas Krėvė „Tales from the East“

„Vinco Krėvės apysaka „Pratjekabuda”, išspausdinta 1913 m. Vilniuje, bylojant Mykolo Vaitkaus žodžiais – „galėjo tilpti geriausiame Europos literatūros almanache“. <...> „Deja, tuo metu, kai Vakarai ypač domėjosi Rytais, nebuvo kam šio kūrinio išversti į...

Vincas Krėvė „Pagunda“

„XX a. pirmojoje pusėje pasaulis buvo patekęs tarp radikalių ideologijų gniaužtų: komunistinio socializmo ir nacionalsocializmo. Totalitarinės ideologijos persmelkė žmonijos gyvenimą iki sielos gelmių ir protų bei sukėlė smurtinius perversmus, revoliucijas ir...

Mokinių piešinių katalogas „Keliauk į padavimų šalį piešdamas“

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus 2010 m. parengė ir išleido parodos „Keliauk į padavimų šalį piešdamas“ katalogą bei atvirukų rinkinį. Mokinių piešinius pagal Vinco Krėvės padavimus palydi ir papildo įdomiausios citatos, atveriančios slėpiningą...

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai