„Vinco Krėvės apysaka „Pratjekabuda”, išspausdinta 1913 m. Vilniuje, bylojant Mykolo Vaitkaus žodžiais – „galėjo tilpti geriausiame Europos literatūros almanache“.

<…>

„Deja, tuo metu, kai Vakarai ypač domėjosi Rytais, nebuvo kam šio kūrinio išversti į vokiečių ar anglų kalbas, tačiau šiemet, po 100 metų, Amerikoje ši apysaka su Rytų pasakomis: „Azerstano šalis“, „Moteris“ ir kitomis, Rimo Černiaus išversta į anglų kalbą. Tai puiki dovana pasauliui Krėvės 130-čio proga.“

(ištrauka iš V. Turčinavičiaus straipsnio „Kūrėjas, kurio pėdos gimtinės žemėje, o akys aprėpia platųjį pasaulį“ (2012)):
https://krevesmuziejus.lt/v-turcinavicius-kurejas-kurio-pedos-gimtines-zemeje-o-akys-aprepia-platuji-pasauli-2012/

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius