„Vinco Krėvės apysaka „Pratjekabuda”, išspausdinta 1913 m. Vilniuje, bylojant Mykolo Vaitkaus žodžiais – „galėjo tilpti geriausiame Europos literatūros almanache“.

<…>

„Deja, tuo metu, kai Vakarai ypač domėjosi Rytais, nebuvo kam šio kūrinio išversti į vokiečių ar anglų kalbas, tačiau šiemet, po 100 metų, Amerikoje ši apysaka su Rytų pasakomis: „Azerstano šalis“, „Moteris“ ir kitomis, Rimo Černiaus išversta į anglų kalbą. Tai puiki dovana pasauliui Krėvės 130-čio proga.“

(ištrauka iš V. Turčinavičiaus straipsnio „Kūrėjas, kurio pėdos gimtinės žemėje, o akys aprėpia platųjį pasaulį“ (2012)):
https://krevesmuziejus.lt/v-turcinavicius-kurejas-kurio-pedos-gimtines-zemeje-o-akys-aprepia-platuji-pasauli-2012/

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai