V. Turčinavičius. Recenzija „Kaip istorikas, žaisdamas atviromis praeities kortomis, atrodo „protingas, bet neobjektyvus“ (Genocidas ir rezistencija, 2004, 2(16), p. 55- 70)

V. Turčinavičius. Recenzija „Kaip istorikas, žaisdamas atviromis praeities kortomis, atrodo „protingas, bet neobjektyvus“ (Genocidas ir rezistencija, 2004, 2(16), p. 55- 70)

„Dažnai mes labai klystame,vertindami praeities įvykius ne tos pačios praeities, bet dabarties akimis.“[1]- rašė Lietuvos kariuomenės vadas Stasys Raštikis. 1953-1954 metais vyko JAV Kongreso Ch.J. Kersteno komiteto Pabaltijo valsybių okupacijos tyrimai. Vykstant šiam...