Išleista nauja lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinių bei kultūrinių ryšių tyrinėtojo Mahiro Gamzajevo knyga „Azerbaidžaniečių ir Baltijos tautų kultūriniai ryšiai“ (XIX-XXI amžiai)

Išleista nauja lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinių bei kultūrinių ryšių tyrinėtojo Mahiro Gamzajevo knyga „Azerbaidžaniečių ir Baltijos tautų kultūriniai ryšiai“ (XIX-XXI amžiai)

Populiaraus azerbaidžaniečių intelektualų dienraščio „525-ci qəzet“ („525-asis laikraštis“), azerbaidžaniečių kalba leidžiamo Baku, 2022 m. rugpjūčio 23 d. numeryje išspausdinta lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinių bei kultūrinių ryšių tyrinėtojo, publicisto ir...