Vincas Krėvė „Pratjekabuda“

Vincas Krėvė „Pratjekabuda“

„Krėvės gyvenimas Azerbaidžano sostinėje Baku sąlygojo tai, kad jis 20 a. pirmoje pusėje tapo žymiausiu orientalistu lietuvių literatūroje, o jo apysaka „Pratjekabuda”, išspausdinta 1913 m. Vilniuje, bylojant Mykolo Vaitkaus žodžiais – „galėjo tilpti geriausiame...
Vincas Krėvė „Tales from the East“

Vincas Krėvė „Tales from the East“

„Vinco Krėvės apysaka „Pratjekabuda”, išspausdinta 1913 m. Vilniuje, bylojant Mykolo Vaitkaus žodžiais – „galėjo tilpti geriausiame Europos literatūros almanache“. <…> „Deja, tuo metu, kai Vakarai ypač domėjosi Rytais, nebuvo kam šio kūrinio išversti į...
Vincas Krėvė „Pagunda“

Vincas Krėvė „Pagunda“

„XX a. pirmojoje pusėje pasaulis buvo patekęs tarp radikalių ideologijų gniaužtų: komunistinio socializmo ir nacionalsocializmo. Totalitarinės ideologijos persmelkė žmonijos gyvenimą iki sielos gelmių ir protų bei sukėlė smurtinius perversmus, revoliucijas ir...