Loreta Gražina Latonaitė

Loreta Gražina gimė 1934 m. vasario 14 d. Kaune. Aš – didelės meilės vaisius. Ir vis dėlto…[1] Loretos Gražinos motina – Stefanija Laurinavičiūtė-Latonienė (1901–1989). Mano didysis žmogus, mano geriausia draugė ir padėjėja buvo mano Motina. Visą savo ilgą...

Vincas Krėvė-Mickevičius

Gimė 1882 m. spalio 19 d. Subartonių kaime netoli Merkinės. 1908 m. filosofijos daktaro laipsniu baigė Lvovo universitetą (Austrija). 1911 m. veikliai prisidėjo prie Baku liaudies universiteto steigimo, kelerius metus ten skaitė paskaitas iš literatūros, kalbotyros ir...