Virtualioje parodoje „Profesorių namai po mikroskopu“ eksponuojami 1940–1990 m. „Profesorių name“ (Tauro g. 10, Vilnius) gyvenusių įžymių asmenybių portretai ir istorinės šio tarpukario modernizmo architektūros stiliaus pastato fotografijos.

Parodos tikslas – ne tik pristatyti, kokie įžymūs asmenys gyveno šiame daugiabutyje, bet ir atskleisti jų profesijų bei nuopelnų Lietuvos kultūrai, mokslui įvairovę, o taip pat – supažindinti su pastato architektūros išskirtinumu. Po parodoje eksponuojamomis įžymių asmenų fotografijomis pateiktos nuorodos į internetinę Visuotinės lietuvių enciklopedijos versiją, kurioje galima išsamiau susipažinti su kiekviena „Profesorių name“ gyvenusia įžymybe.

Paroda rengta bendradarbiaujant su Lietuvos centriniu valstybės archyvu. 

APIE „PROFESORIŲ NAMO“ ARCHITEKTŪRĄ

Tarpukario modernizmo architektūros stiliaus namas Tauro g. 10 (architektas – Mozė Cholemas) statytas 1936–1938 metais. Šis konstruktyvių formų keturaukštis pastatas įterptas į perimetrinį gatvės užstatymą. Pagrindinis fasadas sukomponuotas stambiomis tūrinėmis formomis. Į priekį ištrauktos 2 skirtingo dydžio pirmo aukšto iškyšos, o joms akompanuoja trečio ir ketvirto aukšto masyvūs balkonai. Tiek balkonai, tiek pirmo aukšto iškyšos suliniuotos horizontaliomis įrėžomis, paryškintos tamsesnės spalvos tinku. Konstruktyvių, geometrinių formų fasadu, geromis proporcijomis, įdomia apdaila šis daugiabutis išsiskiria iš kitų to laikotarpio Vilniaus racionalizmo architektūros pastatų. Namas turi dvi laiptines – iš gatvės ir kiemo pusės. Kieme buvo pastatyti kuro (apšildymui) laikymo sandėliai, vėliau paversti garažais.

TRUMPAI APIE GYVENTOJUS

Pirmieji gyventojai į „Profesorių namą“ atsikraustė prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Iš pradžių čia gyveno vilniečiai nuomininkai – siuvėjos, prekybininkai ir pan. 1940 m. namas buvo nacionalizuotas Tarybų valdžios ir priskirtas Švietimo liaudies komisariatui. 1940 m., perkėlus Humanitarinių mokslų fakultetą iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto į Vilniaus universitetą, namas buvo skirtas profesūrai.

Čia apsigyvenusi inteligentija patyrė valstybingumo praradimą, bolševikų terorą, Antrojo pasaulinio karo baisumus ir nacių okupaciją. Artėjant Rytų frontui dalis gyventojų pasitraukė į Vakarus ir į savo butus Vilniuje jau nebesugrįžo. Sovietmečiu ir po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo name tebegyveno dalis įžymiųjų gyventojų.

ĮŽYMIEJI „PROFESORIŲ NAMO“ GYVENTOJAI

RAŠYTOJAI IR LITERATŪROLOGAI

Vincas Krėvė-Mickevičius. Sužinokite daugiau

Balys Sruoga. Sužinokite daugiau

Vincas Mykolaitis-Putinas. Sužinokite daugiau

Kazys Boruta. Sužinokite daugiau

Halina Korsakienė. Sužinokite daugiau

Jurga Ivanauskaitė. Sužinokite daugiau

Vincas Maciūnas. Sužinokite daugiau

Vaclovas Bagdonavičius. Sužinokite daugiau

Georges Matoré. Sužinokite daugiau

MUZIKOLOGAI IR MUZIKAI

Eugenijus Ignatonis. Sužinokite daugiau

Ona Narbutienė. Sužinokite daugiau

Saulius Sondeckis. Sužinokite daugiau

AKTORIAI IR REŽISIERIAI

Antanas Zauka. Sužinokite daugiau

Aleksandras Kernagis. Sužinokite daugiau

Gražina Virginija Blynaitė-Kernagienė. Sužinokite daugiau

TEISININKAI

Domas Krivickas. Sužinokite daugiau

Stasys Žakevičius. Sužinokite daugiau

Juozas Bulavas. Sužinokite daugiau

ISTORIKAI IR ARCHEOLOGAI

Mykolas Biržiška. Sužinokite daugiau

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. Sužinokite daugiau

Rimutė Jablonskytė-Rimantienė. Sužinokite daugiau

KITŲ PROFESIJŲ ATSTOVAI

Eitan Finkelštein. Sužinokite daugiau

Kazys Daukšas. Sužinokite daugiau

Vasilijus Vaclovas Ščemeliovas. Sužinokite daugiau

Alfonsas Gučas. Sužinokite daugiau

Eugenijus Meškauskas. Sužinokite daugiau

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Sužinokite daugiau

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai