KAIP ŽYDĖJIMAS LIEPŲ…
EX LIBRIS. VINCUI KRĖVEI – 140

Vinco Krėvės-Mickevičiaus
memorialinis butas-muziejus
VILNIUS, 2022

Mindaugo Lapelės nuotrauka

KONKURSO PABAIGTUVĖS

Net du šimtai penkiasdešimt keturi mokiniai iš keturiasdešimt aštuonių skirtingų Lietuvos mokyklų priėmė jubiliejinių Vinco Krėvės metų iššūkį ir pateikė savo sukurtus ekslibrisus Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus surengtam nacionaliniam knygos ženklo konkursui „KAIP ŽYDĖJIMAS LIEPŲ… EX LIBRIS. VINCUI KRĖVEI – 140“.

Jauniesiems ekslibrisų kūrėjams jau pavyko nustebinti šio konkurso rengėjus ir atsiųstų darbų vertintojus. O kitus muziejaus lankytojus tikimės nustebinti tada, kai pristatysime mokinių sukurtą ekslibrisų kolekciją lietuvių literatūros klasiko 140-ajai gimimo sukakčiai paminėti skirtoje parodoje.

Knygos ženklo konkurse „Kaip žydėjimas liepų… Ex libris. Vincui Krėvei – 140“ varžėsi skirtingų amžiaus grupių mokiniai: 12 dalyvių I-oje amžiaus grupėje (1–4 klasių mokiniai), 117 dalyvių II-oje amžiaus grupėje (5–8 klasių mokiniai) ir 125 dalyviai III-ioje amžiaus grupėje (9–12 klasių mokiniai).

Konkurso dalyvių sukurtus ekslibrisus, šiuos originalius mažosios grafikos kūrinius, atidžiai peržiūrėjo talentingos kūrėjos ir knygos meno puoselėtojos – dailininkė grafikė TAIDA BALČIŪNAITĖ ir knygų iliustruotoja SIGUTĖ CHLEBINSKAITĖ. Nuoširdžiai dėkojame šioms menininkėms, padėjusioms atrinkti knygos ženklo konkurso „Kaip žydėjimas liepų… Ex libris. Vincui Krėvei – 140“ laureatus.

Atrinktais jaunųjų ekslibriso kūrėjų darbais siekiama parodyti konkursui pateiktų kūrinių įvairovę ir pristatyti skirtingų grafinės raiškos priemonių pasirinkimą bei pritaikymą, kuriant knygos ženklo menines kompozicijas su būtinuoju įrašu. Tarp laureatų darbų – juodai balti ir spalvoti piešiniai, raižiniai, koliažai, atspaudai, mišria technika ir kompiuterine grafika sukurti ekslibrisai.

Po mokinių sukurtą žydinčių „liepų alėją“ galėsite pasivaikščioti ir realiai, ir virtualiai. Konkurso laureatų ir dalyvių darbai bus eksponuojami Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-1, Vilnius) bei muziejaus interneto svetainės virtualioje parodų salėje.

Dėkojame visiems knygos ženklo konkurso dalyviams bei jų mokytojams ir perduodame linkėjimus, užrašytus paties Vinco Krėvės viename iš jo sukurtų apsakymų: „Kad kitus metus šiuo laiku vėl mes visi sveiki ir gyvi būdami leistum iš šio avilio naują spiečių!“

I-OS AMŽIAUS GRUPĖS LAUREATAI
1–4 KLASIŲ MOKINIAI

Pijus Rudnickas – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, 2 kl., 8 m., mokytoja Vida Žukienė.
Tajus Sargautis – Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, 3 kl., 10 m., mokytoja Kristina Tamauskienė.
Barbora Kiverytė – Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, 4 kl., 10 m., mokytoja Virginija Armanavičienė.

II-OS AMŽIAUS GRUPĖS LAUREATAI
5–8 KLASIŲ MOKINIAI

Laureatų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į dalyvių amžių (nuo 5 iki 8 kl.) ir mokyklų pavadinimus pagal abėcėlę.

Adrian Ovsianik – Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla, 5 kl., 11 m., mokytoja Teresa Janovič.
Romuald Vilkicki – Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla, 5 kl., 11 m., mokytoja Teresa Janovič.
Radoslav Michal Jermak – Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla, 5 kl., 11 m., mokytoja Teresa Janovič.
Jakub Grinevič – Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija, 5 kl., 11 m., mokytoja Virginija Traškevičienė.

Nomeda Galvonaitė – Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 6 kl., 13 m., mokytoja Kristina Striukienė.
Mantė Simonavičiūtė – Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla, 6 kl., 13 m., mokytojos Julita Gabriūnė ir Rima Briedienė.
Lija Davidavičiūtė – Kauno Petrašiūnų progimnazija, 6 kl., 13 m., mokytojos Ramutė Vaitkevičienė ir Kristina Gagienė.
Ugnė Brokoriūtė – Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, 6 kl., 12 m., mokytoja Aušra Urbikienė.
Amanda Zykutė – Kauno Veršvų gimnazija, 6 kl., 13 m., mokytoja Ieva Puškoriūtė.
Gabrielius Ivanovas – Melkio mokykla, 6 kl., 12 m., mokytoja Milda Lomanienė.

Ūla Stasytytė – Melkio mokykla, 7 kl., 13 m., mokytoja Milda Lomanienė.
Kasparas Lukauskas – Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, 7 kl., 13 m., mokytoja Asta Lapėnienė.
Elinga Abromaitytė – Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, 7 kl., 13 m., mokytoja Nijolė Guobienė.

Kęstutis Gančerovas – Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla, 8 kl., 15 m., mokytoja Kristina Striukienė.
Ugnė Bikulčiūtė – Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, 8 kl., 14 m., mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė.
Arnas Butrimavičius – Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, 8 kl., 14 m., mokytoja Aušra Urbikienė.
Ugnė Bacevičiūtė – Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, 8 kl., 14 m., mokytoja Aušra Urbikienė.
Emilija Bartkevičiūtė – Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla, 8 kl., 15 m., mokytoja Inga Šunauskienė.
Patricija Žebuolytė – Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjus, 8 kl., 15 m., mokytoja Jurgita Mitkuvienė.
Ignas Magelinskas – Melkio mokykla, 8 kl., 14 m., mokytoja Milda Lomanienė.
Marija Agejevaitė – Vilniaus „Ateities“ mokykla, 8 kl., 14 m., mokytojai Denis Ponomarenko ir Jurij Antonov.
Karina Čulkova – Vilniaus „Ateities“ mokykla, 8 kl., 14 m., mokytojai Denis Ponomarenko ir Jurij Antonov.
Artiom Jefimavičius – Vilniaus „Ateities“ mokykla, 8 kl., 14 m., mokytojai Denis Ponomarenko ir Jurij Antonov.
Ieva Krisinel – Vilniaus „Ateities“ mokykla, 8 kl., 14 m., mokytojai Agata Butnorienė ir Jurij Antonov.
Arminas Valentinas Stabingis – Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla, 8 kl., 14 m., mokytojos Daiva Ūkelytė ir Rasa Juškevičienė.
Ugnė Adomaitytė – Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla, 8 kl., 14 m., mokytojos Daiva Ūkelytė ir Rasa Juškevičienė.
Modestas Kuncevičius – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, 8 kl., 14 m., mokytoja Gintarė Savanevičienė.
Nida Mertinaitė – Vilniaus privati gimnazija, 8 kl., 14 m., mokytoja Jolita Šalomskienė.
Agota Abraitė – Vilniaus privati gimnazija, 8 kl., 15 m., mokytoja Jolita Šalomskienė.
Katrina Katinaitė – Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, 8 kl., 14 m., mokytoja Asta Lapėnienė.

III-IOS AMŽIAUS GRUPĖS LAUREATAI
9–12 KLASIŲ MOKINIAI

Laureatų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į dalyvių amžių (nuo 9 iki 12 kl.) ir mokyklų pavadinimus pagal abėcėlę.

Sima Laukaitytė – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, 9 kl., 15 m., mokytoja Nelda Aušrelė Adomaitytė.
Rokas Malinauskas – Prienų r. Stakliškių gimnazija, I gimn. kl., 15 m., mokytoja Germina Jasinskaitė-Gurskienė.
Vitas Kučinskas – Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, I gimn. kl., 15 m., mokytojai Eglė Chodiuškinė ir Saulius Starkus.
Viltė Vytytė – Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla, 9 kl., 15 m., mokytojas Antanas Jankauskas.
Ignas Bauža – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, 9 kl., 15 m., mokytoja Daiva Leliukienė.
Evelina Vežbicka – Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija, 9 kl., 15 m., mokytoja Virginija Traškevičienė.
Valentina Rynkevič – Vilniaus r. Zujūnų gimnazija, I gimn. kl., 15 m., mokytojos Jelena Gurskaja ir Tatjana Šilobritienė.
Izabelė Nedzveckaitė – Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, I gimn. kl., 15 m., mokytoja Nijolė Lukšaitė.

Gabija Brikytė – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, II gimn. kl., 16 m., mokytoja Asta Mazūraitė.
Rasa Griciūtė – Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, II gimn. kl., 17 m., mokytoja Asta Mazūraitė.
Kotryna Kaminskaitė – Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, 10 kl., 16 m., mokytoja Virginija Armanavičienė.

Airidas Mikelaitis – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, 11 kl., 18 m., mokytoja Dalia Adukevičienė.
Aleksandra Jenčiūtė – Alytaus šv. Benedikto gimnazija, III gimn. kl., 18 m., mokytoja Jolita Pekšienė.
Ema Belovaitė – Rokiškio r. Juodupės gimnazija, III gimn. kl., 18 m., mokytoja Inga Judickienė.
Adelė Slavėnaitė – Utenos Dauniškio gimnazija, III gimn. kl., 18 m., mokytoja Gitana Strolaitė-Čiškauskienė.
Agilė Astapovičiūtė – Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, III gimn. kl., 17 m., mokytoja Rasa Vaitkutė-Žemaitienė.
Patricija Galdikaitė – Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, III gimn. kl., 18 m., mokytoja Rasa Vaitkutė-Žemaitienė.
Karina Napadiuk – Vilniaus Žvėryno gimnazija, 11 kl., 17 m., mokytoja Jūratė Kokštaitė.

Haroldas Kuliešius – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 12 kl., 18 m., mokytoja Violeta Greičiūnienė.
Evelina Sakalauskaitė – Kauno Maironio universitetinė gimnazija, 12 kl., 18 m., mokytoja Jūratė Petrauskienė.
Lėja Linkaitė – Utenos Dauniškio gimnazija, IV gimn. kl., 18 m., mokytoja Gitana Strolaitė-Čiškauskienė.
Aušra Urbanovičiūtė – Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija, 12 kl., 18 m., mokytoja Džiuginta Poškutė.

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai