Atkurtos Lietuvos Valstybės šimtmečiui paminėti Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus skelbia mokinių piešinių konkursą „Dvasios milžinai Krėvės kūryboje. Iškiliausi padavimų, apsakymų ir dramų personažai“.

Gausus Vinco Krėvės kūrybinis palikimas skirtas plačiai skaitytojų auditorijai. Prieš paimant pieštukus ir dažus į rankas, jaunesniųjų klasių mokiniams siūlome iš naujo pavartyti „Dainavos šalies senų žmonių padavimus“, apsakymų rinktinę „Šiaudinėj pastogėj“ arba apysaką „Raganius“, o vyresniųjų klasių mokiniams – istorijos dramą „Skirgaila“, orientalistinę apysaką „Pratjekabuda“, „Rytų pasakas“ arba biblinį romaną „Dangaus ir žemės sūnūs“.

Skaitant vieną ar kitą Krėvės tekstą, svarbiausias dėmesys šįkart sutelktinas į šiuose kūriniuose veikiančius personažus: kas jie tokie, apie ką mąsto, ką kalba, kokiomis vertybėmis ir kokiais troškimais gyvena, kaip atrodo, kokioje aplinkoje būna, ką veikia, su kuo bendrauja ir pan. Stebėkite, kaip rašytojas sukuria vieno ar kito aprašomo veikėjo literatūrinį portretą. Kai šis portretas jau ims ryškėti, paimkite popieriaus lapą (A3 formatas), dažus ir nupieškite labiausiai patikusį personažą tokį, kokį jį įsivaizdavote skaitydami pasirinktą Krėvės kūrinį.

Kitoje lapo pusėje pateikite šiuos duomenis: Krėvės kūrinio pavadinimas ir pavaizduotas personažas; mokinio vardas, pavardė, mokykla, klasė ir amžius; mokytojo vardas, pavardė ir el. paštas. Piešinius galima atnešti į muziejų arba atsiųsti juos paštu. Konkursas tęsis iki 2018 m. balandžio 16 d. Geriausius mokinių darbus eksponuosime muziejuje surengdami piešinių parodą, o visus dalyvius pakviesime į konkurso pabaigtuvių šventinį renginį.

Iškilusis dzūkas Krėvė yra pasakęs: „Esame didvyriška tauta ir savo siela galingi. Aš tik šitai turėjau galvoje, kurdamas „Dainavos šalies padavimus“, „Šarūną“, „Skirgailą“ ir kitus. Man buvo tik ši viena idėja… Visuomet mano tikslas buvo – dirbti Lietuvai ir dėl Lietuvos“.

Krėvės kūrybos įkvėpti, visi kartu sukurkime dvasios milžinų galeriją. Kūrybinės sėkmės!

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai