STASĖ DZENUŠKAITĖ
1924 10 24 – 2022 03 02

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-1, Vilnius), tęsdamas renginių ciklą „Iškilieji dvasios šviesos ir vilties nešėjai“, 2023 m. lapkričio 29 d. surengė kūrybos vakarą, skirtą ateitininkei poetei ir pedagogikos mokslų daktarei Stasei Dzenuškaitei (1924 10 24 – 2022 03 02) atminti.

Poetės bičiulis ir bendražygis maestro RIMANTAS VAITKEVIČIUS atliko poetinę muzikinę kompoziciją „Ta, kuri pakluso dangui…“, kurioje pristatė Stasės Dzenuškaitės asmenybę, jos gyvenimą ir kūrybą.

Dar būdama gimnazistė, STASĖ DZENUŠKAITĖ aktyviai įsitraukė į ateitininkų veiklą. Studijų metais patyrė politinės kalinės dalią Mordovijos lageryje. Vėliau pabaigė lituanistiką ir dirbo pedagoginį bei mokslinį darbą.

„Susižiedavusi“ su poetine kūryba, išleido septynis poezijos rinkinius: „Šaukia balti krantai“ (2007); „Viešpaties rankose“ (2008); Kokios spalvos ilgesys (2011); „Gulbės parskrido“ (2012); „Kaktuso spygliuos pražydusi“ (2014); „Niekada niekada ne viena“ (2016); „Pasirinkau – būti“ (2020).

Stasės Dzenuškaitės eilėraščiai – lyg malda, lyg kopimas į sielos viršukalnę ir artėjimas prie amžinybės. Jos kūrybai būdingas šviesus santykis su Kūrėju ir kūrinija, vidinė ramybė, tikėjimas ir viltis. Poetės eilės teįkvepia ir jus „savo mažą širdį į didelį dangų pakelti“.

Juozo Valiušaičio plakatas (Nr. 1), Stasės Dzenuškaitės asmeninio archyvo nuotraukos (Nr. 2–3), poezijos knygos „Pasirinkau – būti“ viršelių skaitmeninės kopijos (Nr. 4–5) ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus nuotraukos (Nr. 6–21).

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai