Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 33-ioji sukaktis
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje!

2023 m. kovo 11 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-1, Vilnius) pakvietė į renginį „Dviejų genijų kūrybos popietė. Vincas Krėvė ir Rabindranatas Tagorė“. Muzikinėje poetinėje dviejų dalių programoje aktorius ir režisierius Rimantas Vaitkevičius pristatė Vinco Krėvės, lietuvių literatūros klasiko, orientalistinės apysakos „Pratjekabuda“ (1913) fragmentus ir Rabindranato Tagorės „Prakilniąsias giesmes“, už kurias indų tautos genijus lygiai prieš 110 metų gavo Nobelio Taikos premiją.

Vincas Krėvė (1882–1954) ir Rabindranatas Tagorė (1861–1941) – dvi giminingos sielos. Jų asmenybių ir kūrybos sugretinimas nėra atsitiktinis. Abu dainiai minėtuosius literatūros šedevrus sukūrė Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. Tai tekstai, kviečiantys susimąstyti apie gyvenimo prasmę, gyvybės kainą ir vertę, kreipiantys į amžinųjų gyvenimo vertybių ir išminties paieškas.

Renginio svečiai taip pat galėjo apžiūrėti dailininko Rimanto Dichavičiaus parodą „Laisvės rūbas“, skirtą Vilniaus dailininkų kūrybai, liudijančiai tautos laisvės siekį, Sąjūdžio dienas, Valstybės atkūrimą ir jos įsitvirtinimą pasaulyje. Tai siekis pažvelgti, pažinti, aprėpti, kuo ir kaip kiekvienas iš mūsų puošėme, puoselėjome, gražinome, taurinome Lietuvos valstybę, kokius jos praeities bruožus tausojome, išryškinome, išpuoselėjome per šį laikotarpį.

Šia kūrybos popiete muziejus taip pat įsiliejo ir į „Lietuvių kalbos dienas“, skirtas dvasios šviesą ir viltį skleidusioms asmenybėms pristatyti.

Juozo Valiušaičio (Nr. 0–1) ir Elenos Sungailienės (Nr. 12) plakatai, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus nuotraukos (Nr. 10–21), taip pat Vinco Krėvės (Nr. 2, 4–6) ir Rabindranato Tagorės (Nr. 3, 7–9) knygų leidimai.

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai