Atsiminimai ir Tekstai

Rašytojo politiniai memuarai. II Apie prezidentą A. Smetoną

Prezidentas Antanas Smetona. Fotografijos šaltinis: istorineprezidentura.lt Albertas Zalatorius. Rašytojo politiniai memuarai Vinco Krėvės memuarų skaitytoją iš karto norėčiau įspėti, kad knygoje jis neras vientiso pasakojimo, sukurto pagal išankstinį planą ir idėją....

Albertas Zalatorius. Rašytojo politiniai memuarai. Kelionė į Vilnių

Vincas Krėvė, Dalia Sruogaitė ir Balys Sruoga kelionėje į Vilnių 1939 m. liepos mėn. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus fotografija. Albertas Zalatorius. Rašytojo politiniai memuarai Vinco Krėvės memuarų skaitytoją iš karto norėčiau įspėti, kad knygoje...

Iš Vinco Krėvės atsiminimų. III. Apie A. Voldemarą*

Pirmosios tarpukario Lietuvos vyriausybės (1918) pirmininkas Augustinas Voldemaras. Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr. Nuoroda į nuotraukos šaltinį: https://www.vle.lt/straipsnis/augustinas-voldemaras/ Sakoma, „de mortuis aut bene, aut nihil“ (*2). Bet kai...

Vytautas Mykolaitis. IŠ MANO PAŠNEKESIŲ SU VINCU KRĖVE. III. Amerikoje

Fotografijos šaltinis: phillyaptrentals.com Daug valandų praleidau su Krėve. Daug klausimų svarstyta, nemažai asmenų apkalbėta. Dalis mūsų pokalbių jau mano pamiršti, apie kai kuriuos iš jų, dėl tam tikrų priežasčių, dar būtų per anksti viešai kalbėti. Kai kas jau...

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai