Atsiminimai ir Tekstai

Vytautas Mykolaitis. IŠ MANO PAŠNEKESIŲ SU VINCU KRĖVE. Kijevas–Baku

Vienas kitas iš anksčiau rašiusiųjų Krėvės biografiją nurodo neteisingas priežastis, privertusias Krėvę pakeisti privatdocento darbą Kijevo universitete į Baku gimnazijos mokytojo vietą. Anų biografų tvirtinimu, tolimesnis darbas Kijevo universitete buvo įmanomas tik...

Vincas Mickevičius Kijevo ir Lvovo universitetų studentas

Lvovo universitetas. Universities.guru intenreto svetainės nuotrauka 1904 m. jaunuolis Vincas išvyksta į Kijevą studijuoti, kai tuo metu dauguma lietuvių mokėsi Sankt-Peterburgo ar Maskvos universitetuose. Kaip rašo literatūrologas prof. Albertas Zalatorius...

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai