Mes didžiuojamės neoromantiku, vienu pirmųjų orientalistų Europoje, dramaturgu Vincu Krėve-Mickevičiumi, tačiau jis buvo ir realistinės prozos kūrėjas. Į apsakymų rinkinį „Likimo žaismas“ (1965) sudėti rašytojo apsakymai, kuriuose vaizduojamas Smetonos laikų Lietuvos valdininkijos gyvenimas. Kai kurie šio rinkinio kūriniai buvo išspausdinti 1935–1940 m., o apsakymas „Nevykęs mėginimas“ išleistas pirmą kartą.

Vincas Krėvė labai supyko ant A. Smetonos vyriausybės, kai ši priėmė 1938 m. Lenkijos ultimatumą ir sutiko iš sutarties išbraukti Lenkijos Vilniaus okupaciją, tad pasuko į realistinę kūrybą apie ano meto tikrovę. Apsakymas „Nevykęs mėginimas“ savo psichologiniu žavesiu bei socialiniu turiniu sudomins ir šiuolaikinį skaitytoją.

Parsisiųskite ir skaitykite kūrinį nemokamai pdf formatu:

Muziejus

Vinco Krevės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

Tauro g. 10-1, Vilnius