VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS MEMORIALINIAME BUTE-MUZIEJUJE

ISTORINĖS ATMINTIES RETROSPEKTYVA TAUTVILO RINKEVIČIAUS PLAKATUOSE

JŪRATĖ JAGMINIENĖ, FILOLOGĖ

2021 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje, Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje, įvyko kauniečio dailininko Tautvilo Rinkevičiaus tautinių-patriotinių plakatų parodos „Lietuvos laiko estafetė“ aptarimas. Visus susirinkusius svečius maloniai pasveikino parodos iniciatorius ir rengėjas, muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius ir pristatė plakatų parodos autorių Tautvilą Rinkevičių, kuris pasidžiaugė, kad jo kūrybiniai darbai muziejaus vadovo dėka yra pastebėti ir prieinami plačiajai visuomenei. Parodos pristatyme dalyvavo kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė, kuri pakvietė svečius padainuoti lietuvių liaudies dainas, skambant kanklių muzikai. Kad suprastume, kas esame, turime atsigręžti į praeitį – iš kur atėjome, ir, suprantama, susimąstyti, kur einame, ką paliksime ateities kartoms, – vienareikšmiškai savo poziciją išsako autorius.

Stebint plakatų parodą, akivaizdu, kad Tautvilo Rinkevičiaus kūryba pulsuoja ekspresyvia stilistika, stipria emocija, įtraukiančia žiūrovą į minčių sūkurį, o ryški spalvinė gama žadina parodos lankytojo vaizduotę. Parodoje eksponuojamuose plakatuose lengva pastebėti, kad kai kurie jų sukurti vadovaujantis momentiniu dailininko įkvėpimu, asmeniniais potyriais, o kituose kūrybiniuose darbuose itin svarbus filosofinis mąstymas – gausu Lietuvos istoriją menančių simbolių, ženklų, istorinius įvykius fiksuojančių vaizdų, iškilių istorinių asmenybių išaukštinimas. Tautvilas Rinkevičius sukūrė per 100 patriotinio turinio plakatų ir visi jie spinduliuoja didžiule meile Lietuvai ir jai gyvenimą paskyrusių konkrečių asmenybių gyvenimo istorijoms.

Tautvilo Rinkevičiaus (Nr.1–3, 8, 10–12), Raimundo Kaminsko (Nr.4, 6, 15–17) ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus
(Nr.5, 7, 9, 13–14, 18) nuotraukos .

Vinco Krėvės - Mickevičiaus

memorialinis butas - muziejus

KONTAKTAI

Adresas: Tauro g. 10-1, Vilnius 01114

Muziejaus lankymas: nuo 10 val. iki 17.15 val.

Tel.: (8 ~ 5) 262 01 48

Muziejaus vadovo tel.: +370 678 83 644

El. Paštas: info.kreves@vilniausmuziejai.lt

Facebook: fb.com/krevesmuziejusvilnius

Muziejus lankomas nemokamai